Forskriften § 1B-4 innebærer at «Kommunen skal gi fritak fra foreldrebetaling i skolefritidsordninga for 12 timer per veke for elevar på 1. trinn, fordelt på dei dagane kommunen til vanleg har eit tilbod om skolefritidsordning.»

Forutsatt at forslag til nasjonal forskrift § 1B-4 vedtas, innebærer moderasjonsordningen for elever i 1. trinn som har tilbud i SFO i Evje og Hornnes kommune at det på foreldrebetalingen trekkes fra 12 timer gratis per uke fra den oppholdstiden som elever i 1. trinn har i SFO. 

Husk at alle som trenger plass i SFO for skoleåret 2022/2023 må søke om dette innen 1. mai 2022. Søknadsskjema finner man her: Skolefritidsordning (SFO)