Her finner du innkalling og sakspapirene når de er klare: 
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=212&sourceDatabase=

Informasjon om eldrerådet i Evje og Hornnes kommune:
www.e-h.kommune.no/eldreraadet.521196.no.html