Her finner du innkalling og sakspapirene når de er klare: http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=294

Informasjon om levekårsutvalget i Evje og Hornnes kommune:
www.e-h.kommune.no/levekaarsutvalget.521192.no.html