Her finner du innkalling og sakspapirene når de er klare: http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=314

Informasjon om planutvalget i Evje og Hornnes kommune: 
www.e-h.kommune.no/planutvalget.521191.no.html