I dette møtet skal blant annet detaljregulering for Støperitomten opp til 2. gangsbehandling.