Her finner du innkalling og sakspapirene når de er klare: 
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=220

Informasjon om råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Evje og Hornnes kommune:
www.e-h.kommune.no/raad-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelse.521194.no.html