Statssekretæren ser de utfordringer som kommunen har, og ønsker helt klart å bidra til gode løsninger. Det "nye" støykartet som Forsvarsbygg har fått utarbeidet blir nå oversendt Miljøverndepartementet som vil se på saken, og vurdere om det kan gjøres endringer på støysonene. 
 
I tillegg har kommunen ønske om å overta/utvikle deler av skytefeltet til næring. Dette stiller statssekretæren seg positiv til å se på. I nær fremtid skal Forsvarets behov rundt om i hele landet legges frem. Han vil derfor komme tilbake til saken, og vil ved konkrete behov fra kommunen sin side være behjelpelig med raske avklaringer.
 
Statssekretæren var også på befaring i skytefeltet.
 
Møte med statssekretær i Forsvarsdepartementet.jpg
Fra venstre; Jan Kristensen, Bjørn Ropstad, Torgeir Hodne, statssekretær Øystein Bø,
Rolf Kjos, Jens Arild Johannessen, Håkon Aas og Finn Bjørn Rørvik.