MD Solutions etablerte asylmottak i Evje og Hornnes kommune i 2015. Asylsøkerne bor i leide hus rundt omkring i kommunen. Asylsøkerbarn har rett på grunnskoleopplæring på linje med andre barn i Norge, og i den anledning startet Evje barneskule opp en mottaksklasse tirsdag 5. januar.

Det er pr. i dag 17 asylsøkerbarn i aldersgruppa 1.-7. klasse. Disse vil gå i egen klasse de tre første timene hver dag, der språkopplæring/norsk vil være hovedfokus forteller Erlend Hunshamar, rektor ved Evje barneskule. Så vil de følge klasser på sitt trinn den siste delen av dagen. I praktisk-estetiske fag som forming, mat og helse, musikk, uteskole o.l. vil de følge klassens opplegg. I andre timer vil de jobbe med tilrettelagt opplegg. Driften av mottaksklassen blir dekket av egne, statlige midler, og vil ikke belaste skolens øvrige budsjett, sier rektoren. 

Anne Grethe Fjerdingstad og Kirsten Finnvold vil ha undervisningsansvaret for mottaksklassen. Når elevene er sammen med sitt trinn siste del av dagen, vil de gå rundt og bidra der det trengs. Det samme vil Mari Zobu, som er assistent og snakker flytende arabisk.

Alle elevene ved skolen ble informert siste dag før jul, og vi fant ut at vi har flere elever her som snakker språkene deres forteller rektoren videre. Han tror dette vil bli en berikelse for alle, med impulser fra andre kulturer og nye bekjentskaper. Det er viktig at vi alle bidrar til at de føler seg velkomne ved Evje barneskule sier han, slik at de får en god start på sitt «nye liv»! 

Evje barneskule - Mari Zobu.jpg  Mari Zobu er  assistent ved  Evje barneskule  og snakker  arabisk.
Evje barneskule - Anne Grethe Fjerdigstad_300x335.jpg  Anne Grethe Fjerdigstad (til  venstre) og Kirsten Finnvold   (som ikke var tilstede da bildet  ble tatt) har undervisnigns-  ansvaret for mottaksklassen. 
Evje barneskule - Erlend Hunshamar_300x409.jpg  Erlend Hunshamar, rektor ved  Evje barneskule