Evje og Hornnes kommune har, tirsdag 13. april, blitt gjort oppmerksom på at det er registrert ett nytt smittetilfelle i vår kommune i nasjonale oversikter. Dette kan være en feilregistrering eller det kan gjelde en person som er folkeregistrert her, men som ikke oppholder seg her. Kommuneoverlegen har sjekket med Sørlandet sykehus, og de bekrefter at de ikke har analysert noen positive tester fra vår kommune i dag. Vi har heller ikke fått beskjed fra noen andre sykehus.