Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med kommunene langs Otra satt i gang en mulighetsstudie for å kartlegge friluftsmulighetene langs Otra, fra elvemunningen i sør til Bjåen i nord.

Mulighetsstudiet omfatter elvestrengen med tilhørende areal inntil 1 km fra elvebredden. Den deles opp i fire geografiske delområder:

  • Evje og Hornnes
  • Vennesla/Iveland
  • Kristiansand
  • Bygland/Valle/Bykle

Vi ønsker å få en oversikt over eksisterende tilrettelegginger og nye muligheter til å tilrettelegge for enda mer friluftsliv langs Otra. Aktuelle tema er fiske, sykkel, kulturminner, bading, turløyper, sosiale møteplasser, kano/kajakk/båt, merking og skilting, landskap- og verneområder, m.m.

I denne forbindelsen arrangeres det en workshop torsdag 28. mars kl. 18:00 i kommunestyresalen på Evjemoen. Ønsker du å delta eller har innspill å komme med, så ta kontakt med Siv Therese Kile Lie på tlf 481 34 030 eller mail siv.lie@e-h.kommune.no.

mulighetsstudie samarbeid_600x285.jpg