Flytskjema selvtest 11.10.21.jpg
Flytskjema pr. 11.10.21 - her kan du se det i større format

Norge har gått over til en normal hverdag med økt beredskap, men det er fremdeles viktig at man tester seg dersom man får symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også for vaksinerte. 

Regjeringen har besluttet at det offentlige skal tilby gratis testing for covid-19 så lenge sykdommen defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er ønskelig at befolkningen har lav terskel for å teste seg, slik at eventuell smitte blir fanget opp tidlig. 

Gratis selvtester skal prioriteres til:

  • personer med symptomer 
  • uvaksinerte nærkontakter
  • uvaksinerte barn og unge ved målrettet jevnlig testing (i utbruddssituasjoner)

Hvem kan få en selvtest?

Personer som er bosatt i, eller oppholder seg i Evje og Hornnes kommune, og oppfyller kriteriene, kan hente ut selvtest på Servicekontoret på Evjemoen når de er bestilt på forhånd.

  • Mandag til fredag kan bestilt test hentes mellom kl. 08:00 og 15:00.
  • Lørdag og søndag kan tester som er bestilt innen kl. 10:00, hentes mellom kl. 10:30 og 11:00 samme dag.

Dersom du får positivt testresultat på en selvtest, må du ringe kommunens smittesporingsteam for dialog og veiledning. Smittesporingsteamet kan kontaktes på tlf. 410 49 898 / 900 63 774 mandag til søndag.

Slik bestiller du:

Bestilling gjøres enten elektronisk HER, eller ved å ringe Servicekontoret på telefon 379 32 300.

Hvordan ta en selvtest? 

Veiledning for å teste seg selv for koronavirus

Her kan du se film om hvordan man tar en selvtest