Næringsfondet skal benyttes til blant annet støtte/tilskudd til bedrifter og nyetableringer i kommunen.

Ordningen administreres av Evjmoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes.

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift eller ditt prosjekt ta kontakt med Evjemoen Næringspark AS v/Connie Barthold, tlf 915 86561, e-post cb@evjemoen.no 

Merk at søknader vil bli behandlet fortløpende.

Næringsfond2017.png