Informasjon om ordningen, dokumentasjonskrav, søknadskjema med mer finner du her: Statens Naturskadeordning.

Merk at ordningen ble endret fra 1.1. 2017. Det er ikke lenger lensmannen, men landbruksdirektoratet som håndterer ordningen og som det skal søkes hos.

Husk å søke innen 3 måneder etter skade.