Åpningstider

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl. 09.00-15.00.

Åpningstider uten timeavtale

Mandag kl. 12-14
Onsdag kl. 12-14
Fredag kl. 12-14

Om NAV

NAV består av tidligere trygdekontor, A-etat og sosialkontor. Husbankens bostøtteordning administreres også fra NAV.

Hos NAV kan du registrere deg som arbeidssøker, levere søknader om trygdeytelser og få den informasjonen du måtte ha behov for innen de ulike fagfelt.

På NAV sine nettsider kan du hente mye informasjon om ulike ytelser, samt skrive ut søknadsskjema.
Du kan også registrere deg som arbeidssøker, levere meldekort, skifte fastlege, bestille europeisk helsetrygdekort og gå inn på "din pensjon".