Åpningstider

NAV Evje og Hornnes holder sin ekspedisjon åpen for drop-in-henvendelser to dager pr. uke.

Åpningstider drop-in

Mandag: 12:00-14:00
Onsdag: 12:00-14:00

Åpningstider publikumsarealet (selvbetjening)

Mandag - fredag: 10:00-14:00

Søknader kan sendes digitalt til oss fra www.nav.no

NAV-kontorets vakttelefon er betjent mandag, onsdag og fredag kl. 10:00 - 14:00.

NAV kontaktsenter: Tlf. 55 55 33 33

Postkasse er tilgjengelig for levering av søknader ol.

NB! Vennligst ikke oppsøk nav-kontoret dersom du har feber eller symptomer på luftveisinfeksjon!

Om NAV

NAV består av tidligere trygdekontor, A-etat og sosialkontor. Husbankens bostøtteordning administreres også fra NAV.

Hos NAV kan du registrere deg som arbeidssøker, levere søknader om trygdeytelser og få den informasjonen du måtte ha behov for innen de ulike fagfelt.

På NAV sine nettsider kan du hente mye informasjon om ulike ytelser, samt skrive ut søknadsskjema.
Du kan også registrere deg som arbeidssøker, levere meldekort, skifte fastlege, bestille europeisk helsetrygdekort og gå inn på "din pensjon".

Økonomisk rådgiving

Informasjon om tjenesten økonomisk rådgiving

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen § 17: "Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer."

Generelt om tjenesten:

 • Alle henvendelser og søknader om tjenesten økonomisk rådgiving behandles fortløpende.
 • NAV-kontoret foretar en individuell vurdering av hvilken bistand det vil være riktig å tilby.
 • Tjenesten forutsetter et samarbeid mellom NAV-kontoret og den som skal motta tjenesten.
 • Tjenesten forutsetter at personen bor og oppholder seg i Evje og Hornnes kommune.
 • Tjenesten utformes i samarbeid med den som skal motta tjenesten.

NAV-kontoret kan avslå søknad om tjenesten dersom vilkårene for å motta tjenesten ikke er til stede.

Økonomisk rådgiving er en tjeneste for personer som:
 • ønsker hjelp til å løse økonomiske problemer
 • ønsker hjelp til å løse gjeldsproblemer
 • ønsker bistand til å søke om frivillig eller tvungen gjeldsordning
 • ønsker hjelp til å få bedre oversikt over egen økonomi
 • har problemer med å få pengene til å strekke til
 • har problemer med å disponere pengene sine
 • har problemer med å få betalt alle regningene sine
 • har behov for bistand til å stanse eller redusere kreditortrekk, eller lignende.

Alle kan søke om denne tjenesten:

 • tjenesten er gratis
 • tjenesten er frivillig
 • tjenesten gis ved det lokale NAV-kontoret
 • det er ikke noe krav om at man må være under annen oppfølging fra NAV
 • enhver som ber om det skal få sitt hjelpebehov vurdert

Ønsker du mer informasjon om tjenesten, eller ønsker du å søke om tjenesten?

 • Ta kontakt med NAV Evje og Hornnes i åpningstiden
 • Du kan også sette fram søknad på eget skjema, som du finner på NAV-kontoret
 • Eller ta kontakt med din veileder ved NAV-kontoret dersom du allerede er under oppfølging gjennom NAV.