Fotoillustrasjon ute på fjellet - Feste Sør AS.jpg
Foto: Halvard Berg

Konkurranseregler

  1. Navneforslag må sendes sendes inn skriftlig til e-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no innen 8. oktober 2023.
  2. En komité velger ut noen gode forslag som behandles i Levekårsutvalget.
  3. Navnet annonseres i forbindelse med åpningsarrangementet, på Facebook og på kommunens nettside.

Dagsturhytta vil stå på historisk grunn

Dagsturhytta vil ha flott utsikt over Evje, og skal plasseres der det såkalte Hønsehuset sto, ved Nygruva på Flåt. Nygruva kan ses helt oppe til høyre på bildet. 

Flaat.png
Foto: Bildet er hentet fra bildesamlingen til Alf Georg Kjetså

Flere branner rammet anlegget gjennom årene

11. januar 1929 hadde flotasjonsanlegget nylig blitt opprustet for å kunne behandle 230-300 tonn stein om dagen. Det var iskaldt, og flere ting stod i fare for å fryse. Derfor var det satt ut flere koksgryter rundt om i vaskeriet. Dette tok fyr denne dagen og på et par timer hadde både vaskeriet, knusehuset og skeidehuset brent opp. 

I skeidehuset stod "gjentone på Reima", altså jentene på transportbeltet, og jobbet med å sortere verdifull malm fra gråstein. Når skeidehuset brant ned ble det satt opp et provisorisk skeidehus ved loddsynken og nygruva, fram til "Reima 3" stod klart i oktober samme året. Dagsturhytta blir bygget på det samme stedet som der det provisoriske skeidehuset stod. Dette ble på folkemunne kalt "Hønsehuset" på grunn av den smale trappa opp til inngangen, som minnet om trappa opp til et hønsehus.