Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedgravde oljetanker

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Det blir forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Hvis du allerede har en oljetank på eiendommen din og du er grunneier, har du ansvar for at oljetanken til enhver tid er i betryggende stand. 
 
Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.
 
Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

Målgruppe

Huseiere/grunneiere

Kriterier/vilkår

Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning og forurensningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

Lover

Forurensningsloven

Forskrifter

Forskrift om håndtering av farlig stoff

Forurensningsforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. 

Ta også kontakt med oljefri.no eller enova.no for å få tilskudd og hjelp til utskiftning av tanken.

Skal du fjerne oljetanken din, så kan du kontakte:

  • Norva24: tlf. 916 09 467

Du kan også kontakte flere lokale firmaer som kan hjelpe deg med prosessen:

  • Rune Hodne transport og graving: tlf. 941 33 036
  • Daniel Tickner: tlf. 952 37 946
  • Breistøl og Falkgjerdet Maskin: tlf. 909 85 553
  • Dovland Transport AS: tlf. 918 11 415
  • Berg Hageservice: tlf. 910 03 123
  • Indre Agder Transport: tlf. 907 82 037
  • Gunnar Myklebostad: tlf. 909 80 202
  • Nortank: tlf. 926 78 000
  • Austenaa Transport AS: tlf. 911 29 925

I etterkant må du sende melding til kommunen om at tanken er fjernet. Du legger da ved dokumentasjon på at oljetanken er håndtert forskriftsmessig og forsvarlig, og at den er levert til godkjent mottak. Dette sendes til post@e-h.kommune.no. Mer informasjon finner du på oljefri.no.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-05-13 11:41