Tirsdag 21. september 2021 rigges det for massevaksinasjon i Evje og Hornnes kommune. Så godt som hver uke dette året har kommunens apparat arrangert vaksinasjon mot covid-19. Nå, i slutten av september, har alle som har oppgitt at de ønsker vaksine her i kommunen, fått tilbudet om det. Helt ned til de som er fylt 12 år.

Ønsker du å vaksinere deg?

Noen har ennå ikke svart på om de ønsker vaksine. Noen venter ennå på sin andre dose. Og andre får kanskje brev fra spesialisthelsetjenesten om at de trenger en tredje dose. I uke 43 planlegges neste dag med massevaksinering. Etter dette er det planlagt å vaksinere igjen i uke 45. Disse ukene er beregnet å passe bra basert på intervallet mellom dose en og dose to for de som har blitt vaksinert de siste ukene. 

Ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 379 32 300 for å bli satt opp til vaksinasjon. Er det mange som tar kontakt, kan det hende du kan få innkalling allerede før uke 43. Vi ønsker å vaksinere så mange som mulig. 

NB: Vaksinene må nå bestilles minst to uker i forkant. Vær derfor tidlig ute med å sette deg på liste, så beregner vi dose til deg når vi bestiller. 

Les mer om koronavaksinasjon på vår hjemmeside: www.e-h.kommune.no/vaksinasjon