Bildet viser tre personer kledd i militæruniform foran militærkjøretøy. De prater sammen. Foto: Tore Ellingsen

Om øvelsen

Det vil bli avholdt feltøvelse, hvor avdelingene vil trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Militær trafikk vil være synlig på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt, og man kan påregne noe støy hele døgnet. 

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles til politiet, sier distriktssjef for HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen.

I tillegg til forsvaret vil mange aktører, som politi, statsforvalterene, sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert.

Flyktningtjeneste, flyktningmottak og voksenopplæring er informert om øvelsen.

Uavhengig av trusselbildet i Europa

Øvelsen er planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant og at det vi trener på, er noe konkret som vi kan få bruk for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.

Del av stor-øvelse

Øvelsen har fått navnet Jøssing.

– Navnet Jøssing stammer fra andre verdenskrig og Altmark-operasjonen i Jøssingfjorden. Najonal Samling brukte Jøssing som skjellsord for nordmenn som var britiskvennlige. Folk flest i Norge tok dette navnet til seg og det ble fort et uttrykk for gode nordmenn, forteller Nilsen

Denne øvelsen er i tillegg en del av stor-øvelsen Joint Viking som foregår i Troms. Her øver 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt. For at forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, er det viktig å øve jevnlig.

Heimevernet sine hovedoppgaver:

  • HV bidrar til nasjonal krisehåndtering
  • HV gjennomfører vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • HV støtter det sivile samfunnet, herunder bistår politiet