I samarbeid med Folkeuniversitet arrangerer Setesdal regionråd nytt norskkurs for «arbeidsinnvandrarar» og tilflyttarar frå andre land. Denne gongen med vekt på skrifteleg kommunikasjon.