Et enstemmig kommunestyre vedtok 20. september å tilby Frantz Are L. Nilsen stillingen som ny administrasjonssjef i kommunen.

Blant 19 søkere til stillingen, der flere av dem var svært interessante og med helt inn til "målstreken", var det Nilsen som likevel pekte seg ut som den beste kandidaten. Han ble innstilt av et enstemmig formannskap i forkant av kommunestyremøtet. 

- Vi har vært svært heldige, sier ordfører Bjørn A. Ropstad.

- Nilsen vurderes av formannskapet som en utadvendt og inkluderende leder, med vilje og strategiske evner til å lede Evje og Hornnes kommune på en sikkert og fremtidsrettet måte, fortsetter Ropstad. 

- Han har god kjennskap til ledelse av kommunal sektor fra sin jobb som økonomisjef i Bygland og nå som rådmann i Bykle. Denne bakgrunnen gjør at han kjenner regionen, også sett fra andre ståsteder. Det vil være til fordel for Evje og Hornnes kommune og for regionen. I tillegg vurderes Nilsen sin næringslivskompetanse som svært verdifull. Det er viktig for en kommune som er i vekst og utvikling, avslutter Ropstad.

Frantz18_300x300.jpg
Frantz Are L. Nilsen (Foto: Frode Verpe)