Han overtar etter mangeårig brannsjef i Setesdal brannvesen IKS, Jerry Anker Remme, som går av med pensjon sommeren 2019. Remme har, sammen med kollegaer og mannskaper, bygd opp et regionalt brannvesen i Setesdal som har gode og moderne ressurser til rådighet, som har høy kompetanse i gjennomføring av brann- og redningsoppdrag, og som eiere og innbyggere har fått stor tillit til.

Kristiansen har utdannelse fra krigsskolen. Han har i tillegg bachelor i både krisehåndtering og i organisasjon og ledelse og gjennomfører nå en mastergrad i offentlig styring og ledelse.
Han har en variert yrkesbakgrunn og kommer fra stilling som kaptein i forsvaret og som deltidsbrannkonstabel i Midt-Hedemark brann og redning.

Profilbilde av han som er ansatt som ny brannsjef i Setesdal IKS fra og med sommeren 2019