Kristin Vasvik Håland, fra Øvrebø, har fått tilbud om stillingen og takket ja til denne.
Hun  begynner 17. august.