Sigmund Olav Syrtveit.jpg

  Evje og Hornnes kommune har fullført ansettelse i stilling som enhetsleder Helse

  og familie.

 

  Sigmund Olav Syrtveit, fra Syrtveit i Evje, har fått tilbud om stillingen og takket 

  ja til denne. Han tiltrer 17. august 2015.

 

  Syrtveit kommer fra stilling som enhetsleder ved Sørlandet sykehus, avdeling for

  rus- og avhengighetsproblematikk som er på Byglandsfjord.

 

  Vi ønsker Sigmund Olav velkommen og ønsker han lykke til i stillingen.