Nektarios Apostolou_fastlege_120121_red2.jpgHan kommer nå fra stilling som vikarlege i Bygland kommune. Der har han jobbet som lege siden januar 2020, og har også vært en aktiv bidragsyter med tanke på lokale legevakter. Apostolou har 20 års erfaring fra allmennmedisin i Hellas. 

Kommunen ønsker samtidig å takke Arooj Asghar Parveen for tiden hun har vært vikarlege i kommunen. Vi ønsker henne lykke til videre!