Du kan altså se bort i fra den opprinnelige forfallsdatoen, alle har fått utsatt frist.