Hvem kan søke

 • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting og arrangement/opplevelser vil bli prioritert.
 • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft.
 • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021, omsetning i forhold til siste halvår 2019.
 • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
 • Virksomheten må ha adresse i Evje og Hornnes kommune og ha egne ansatte.

Søkerbedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Hva kan det søkes om

 • Dokumentert tap av omsetning
 • Dokumenterte økte kostnader knyttet til covid pandemien
 • Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene

 • Regnskap for perioden 01.07.19 – 31.12.19
 • Omsetning fra regnskapet for perioden 01.07.21 – 31.12.21
 • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap i 4. kvartal 2021 (f.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende covid tiltak osv.)
 • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak

Ordningen administreres av Evjemoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes.

Slik søker du

Gå inn på www.regionalforvaltning.no for å søke.
Søknader vil bli fortløpende behandlet.

Søknadsfrist 20.01.22

Kontaktperson:
Connie Barthold, daglig leder i Evjemoen næringspark
E-post: cb@evjemoen.no