• Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  • Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Ordningen administreres av Evjemoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes.

Spesifiserte regnskap for 2019 og 2020, samt pr. juni 2021 må vedlegges søknaden, samt dokumentasjon på ekstra kostnader pga. koronaepidemien, og eventuelt hva dere har mottatt av andre offentlige tilskudd.

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift gå inn på www.regionalforvaltning.no for å søke.

Søknadsfrist 31. august 2021. 


Kontaktperson: Connie Barthold: cb@evjemoen.no