Informasjon om vaksinen

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Vaksinen inneholder et rekombinant fremstilt spikeprotein fra den opprinnelige Wuhan-stammen som antigen i tillegg til en adjuvans (Matrix M) som bidrar til å forsterke immunresponsen. Nuvaxovid fikk betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i slutten av desember 2021.

Et mindre antall doser med Nuvaxovid vil bli tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen vaksine enn en mRNA-vaksine. Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke samlet sett noe grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose.

Les mer her: Informasjon om Nuvaxovid fra Novavax (pdf på FHI sine nettsider)