Legekontoret vil ha åpent for pasienter 4. dager pr. uke. Torsdager tar ikke legen i mot pasienter. 

Madlani skal jobbe i 100 % stilling og vil ha ansvar for sykehjemspasienter, KØH-pasienter på virkedager, oppfølging av barn på helsestasjonen, samt daglegevakt i tillegg til ordinært pasientarbeid. Han inngår også i vår felles legevaktordning med Bygland.

Madlani har listetak på 900 pasienter, men har mye ledig kapasitet. Velkommen til gamle og nye pasienter.

Telefonnummeret til Evjeheimen legekontor er 37 93 24 50.
Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.00 - 12.00 og kl. 13.00 - 15.00.