Ordfører Svein Arne Haugen og Michael Bek ved Monter Evje ved overrekkelsen av Miljøfyrtårndiplomet mars 2022.
Ordfører Svein Arne Haugen (t.v.) sammen med Mikael Bek ved Montér Evje. Foto: Olav Åsen Haugsgjerd/Setesdølen 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det betyr at Montér Evje gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Fra før er disse Miljøfyrtårn i Evje og Hornnes kommune: 

  • Dølen Hotel
  • Evjeklinikken AS
  • Setesdal vidaregåande skule
  • TrollAktiv
  • Vinmonopolet Evje
  • Amfibie Service AS
  • Evje tannklinikk