Simon Ellingsberg 170621.jpgEllingsberg kommer fra stillingen som rektor ved Eikeland oppvekstsenter i Vennesla kommune. Før dette har han vært assisterende rektor ved Skarpengland skole i Vennesla. Han har også jobbet som lærer ved Skarpengland skole og Vennesla ungdomsskole.

Han er 36 år, gift, har to barn og bor på Smieheia i Hægeland. Selv gleder han seg til å ta fatt på nye oppgaver:

- Jeg ser frem til å starte i jobben på Hornnes barneskule. Det blir spennende å bli kjent med nye elever, foresatte og personal. For meg er det også spennende å bli kjent med en ny organisasjon i Evje og Hornnes kommune, sier Ellingsberg.

Torsdag var han på hilserunde på skolen, i kommunestyremøtet og i sentraladministrasjonen på Evjemoen.

- Jeg har fått et flott første møte med barn og voksne på Hornnes barneskule. Jeg gleder meg til å være med å bidra for at elevene på Hornnes skal møte trygge rammer for vekst og utvikling, sier han.

Evje og Hornnes kommune ønsker ham velkommen!