Tømmekalender som gjelder for perioden 1. februar 2016 til 31. august 2016 vil bli sendt ut siste uke i januar opplyser Setesdal Miljø og Gjenvinning.

Den vil også bli lagt ut på kommunens nettside og på nettsiden til Setesdal Miljø og Gjenvinning