Det blir etablert 10 nye lukkede soningsplasser for kvinner ved Arendal fengsel, Evje avdeling. Oppstart er satt til 1. desember 2017.

Etableringen vil bety økt aktivitetsnivå i kommunen og arbeidsplasser. Dette er utrolig gode nyheter sier ordfører Bjørn A. Ropstad, som legger til at her har mange gode krefter spilt på lag.

Det er tidligere (St.Meld 12, 2014-2015) besluttet å bygge ut 40 nye soningsplasser med lavere sikkerhet her på Evje. Dette står fast, men skyves noe ut i tid.  Nå gleder vi oss til fortsettelsen fortsetter Ropstad.