Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap. Skatteetaten anbefaler at næringsdrivende tar i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis denne passer for bedriften. Se skatteetaten.no for mer informasjon 

På nettsidene til skatteetaten finner du en veiviser som ved hjelp av noen få spørsmål hjelper deg med å velge riktig leveringsform for selvangivelsen for din bedrift - se skatteetaten.no/testdegselv

Frist: 31. mai 2016

finnfradrag_bedriftmaalevere.png