Bilde EB legesenter - Kjersti Plathe, Sigmund Olav Syrtveit, Rannveig Roland og Ragnhild Rosseland Drivenes.jpg
Evje og Bygland legesenter skal holde til i samme lokaler som Evje legesenter og Bygland legekontor har vært til nå. Forhåpentligvis skal et samarbeid om legetjenestene i Bygland og Evje og Hornnes styrke tilbudet til innbyggerne. F.v.: Kjersti Plathe, tenesteleiar helse i Bygland kommune, Sigmund Olav Syrtveit, enhetsleder helse i Evje og Hornnes kommune, Rannveig Roland, kontoransvarlig sykepleier for Evje legesenter, og Ragnhild R. Drivenes, avdelingsleder livsmestring i Evje og Hornnes kommune, der også det nye legesenteret inngår. Foto: Evje og Hornnes kommune

 

Samarbeidet, som Evje og Hornnes kommune er vertskommune for, skal romme hele legetjenesten i de to kommunene. Her inngår vanlig pasientbehandling, legevakt, kommuneoverlege og tilsynsoppgaver.

Det nye legesenteret vil bestå av fastleger, LiS1-lege (tidligere kalt turnuslege), bioingeniør, sykepleiere, helsesekretærer og kommuneoverlege, og vil ha kontorer i samme lokaler på Evje og Bygland, som i dag.

Åsulv Horverak

– I små kommuner må man samarbeide. Og med dagens utfordringer med å få tak i fastleger i Norge, er dette samarbeidet den aller beste måten å sikre et godt tilbud til innbyggerne våre. Dette ser jeg kun positivt på, sier kommuneoverlege i Evje og Hornnes og Bygland, Åsulv Horverak (bildet).

Felles sentralbord

Det blir felles telefonnummer for å komme i kontakt med legesenteret. Dette blir det samme nummeret som Evje legesenter har hatt til nå: 37 40 79 00.

Telefonen er åpen kl. 08:30-11:30 og 13:00-15:00 alle hverdager, og besvares av første tilgjengelige hjelpepersonell, uavhengig av om dette er på Bygland eller Evje.

Ved bestilling av time får pasienten beskjed om tid og sted for oppmøte. Oppmøtested kan variere ut ifra hvor din fastlege jobber ved ledig time.

Avdeling Evje
Avdelingen på Evje vil være på samme sted som Evje legesenter, og har åpent alle hverdager kl. 08:00-15:00.

Avdeling Bygland
Avdelingen på Bygland vil være i samme lokaler som Bygland legekontor, og har åpent mandager, torsdager og fredager kl. 08:00-15:00.

Legekontoret på Byglandsfjord planlegges stengt fra og med 1. juni, bekrefter kommunedirektør i Bygland kommune, John Salve Sigridnes.

Bestille time/resept via helsenorge.no
Timebestilling og fornying av resept kan fremdeles gjøres via helsenorge.no, som før. Dersom det for tiden er inne en vikar for din fastlege, kan derimot ikke denne elektroniske løsningen benyttes. Da må man ringe legesenteret for å bestille.

Bedre rustet ved fravær

Tanken bak samarbeidet er at et større fagmiljø og flere ansatte, både leger og hjelpepersonell, skal styrke kommunenes legetjenester og gjøre det mindre sårbart ved for eksempel sykdom og annet fravær blant de ansatte.

– Fra statlig side er det også ønskelig å unngå små legekontor med kun 1-2 ansatte, fordi man da kanskje ikke får den faglige oppdateringen som man skulle ønske, legger kommuneoverlege Horverak til.

Ei prosjektgruppe med medlemmer fra begge kommunene, deriblant ledere, fagpersonell, verneombud og tillitsvalgt, har over tid jobbet med å finne ei god løsning på hvordan vi kan få en mest mulig stabil tjeneste, i en tid der hele landet sliter med å få tak i fastleger.

Enhetsleder helse i Evje og Hornnes kommune, Sigmund Olav Syrtveit, sier at fastlegekrisen også merkes i våre kommuner.

– Ved å slå sammen legetjenestene, er målet at vi nå blir bedre rustet, at de ansatte kan dele erfaringer og lære av hverandre, og at innbyggerne får en bedre tjeneste. Det å ha større legesentre, kan også gjøre det lettere å rekruttere yngre leger, avslutter Syrtveit.

Det ble gjennomslag for løsningen i begge kommunene våren 2022.