Avfallsprodusenten av farlig avfall og radioaktivt avfall har plikt til å levere avfallet sitt til godkjent mottak.

Avfallsprodusenten kunne tidligere deklarere avfallet ved å fylle ut skjemaet på papir. Fra mars 2016 må imidlertid alle som leverer farlig og/eller radioavktivt avfall ha deklarert avfallet elektronisk på http://www.avfallsdeklarering.no. Avfall som ikke er deklarert vil dessverre bli avvist.

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS kan deklarere avfallet elektronisk for din bedrift. Dette forutsetter imidlertid at Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (SMG IKS) får fullmakt til å deklarere avfallet for din bedrift. Slik fullmakt gis via www.altinn.no, og hvordan dette gjøres er nærmere beskrevet her.