Temasider med informasjon til befolkning i kriser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin nettportal ​

Atomsikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin nettportal

Trafikkrelatert - Statens vegvesen

Trafikkmeldinger (her kan du også sortere på fylker)
Kartbasert trafikkmeldingstjeneste

Strømrelatert - Agder Energi Nett 

Kart som viser pågående og planlagte strømstanser i Agder-fylkene

Naturfarevarseler i Norge

Varsom.no - NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Meteorologisk instiutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Statsforvalteren i Agder

Samfunnssikkerhet og beredskap