Om barnehagen

Barnehagen holder til i flotte lokaler som ble tatt i bruk for første gang i 2012. Barnehagen ligger nær sentrum og skog og mark, noe som benyttes mye til turer med barna. Det er blant annet laget til en egen bålplass og tilgang til skolens gapahuk som brukes aktivt sammen med resten av skogen i området rundt til naturopplevelser gjennom alle årstidene. Nærmiljøet brukes også til prosjekter hvor lokale tilbud tas i bruk. Det være seg bibliotek, flerbrukshallen, lysløype, Evjehallen, skøytebane m.m.

Barnehagen har 7 avdelinger, hvorav en avdeling er naturgruppe for barn mellom 3 - 6 år.

Barnehagefakta om Oddeskogen barnehage

Barnehagetilbud

Det kan søkes om 3, 4 eller 5 dager i uken.
Til naturgruppen kan det kun søkes om 5 dagers uke.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00.
Maks 9 timer oppholdstid pr. dag for barnet.

Planleggingsdager

Torsdag 13. august 2020
Fredag 14. august 2020
Fredag 16. oktober 2020 
Mandag 4. januar 2021
Fredag 14. mai 2021

Disse dagene er barnehagen stengt. Personalet bruker disse dagene til kompetanseheving og planlegging.

Foreldrebetaling, gratis kjernetid og redusert betaling

Barnehageåret

Barnehageåret starter andre uken i august for nye barn som skal begynne i barnehagen. Barnehageåret slutter 31.7. For barn som begynner i skolen innebærer det at barnehagetilbudet opphører 31.7 det året barnet fyller 6 år, og at barnet ikke har plass i barnehagen fra 1.8 til skolestart dette året. Oppsigelsesdato vil da være 31.7 det året barnet fyller 6 år, dersom foreldrene ikke har sendt inn brev om oppsigelse fra et annet tidspunkt. Oppsigelsestiden er 1 måned. Oppsigelsen er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.