Det planlegges 10 tomannsboliger i området som ligger i tilknytning til Tingberget boligområde, nord/øst for Evje sentrum. 

.Illustrasjon Bekkerhus boligfelt.png

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 25.03.2016. Merk med sak 15/109. Siden høringsfristen er satt til langfredag, så er fristen utvidet til første virkedag etter påske, det vil si 29. mars.

Hvis du ønsker dokumentene i papirform kan du kontakte Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00, eller sende en e-post til: post@e-h.kommune.no.