Plandokumentene er oppdatert i etterkant av vedtak og byggeområdet, BKS2, er tatt helt ut av planen. Forslaget som ligger ute til høring legger til rette for ett nytt leilighetsbygg med inntil 7 boenheter ved Otra og 4 enebolig tomter i Olstadvegen.

  
Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller til post@e-h.kommune.no
innen 08.03.2016. Merk med sak 14/285.

 

Høringsdokumenter:

 

Vedtak og fullstendig saksfremstilling

Vedlegg til møtet i Plan- og Bygningsrådet 18.12.2015

Innkomne merknader til varsel om planoppstart

 

Hvis du ønsker dokumentene oversendt så kan du kontakte Servicekontoret på telefon: 37 93 23 00.

160114-Plankart A3 1000 plan_id201401_600x424.jpg