Dokumenteene finner du her: Utbyggingsavtale innefor reguleringsplan for Bekkerhus  og Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus

Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve Bruun Jacob, e-post sigve.jacob@e-h.kommune.no eller tlf 958 07 019.

Eventuelle merknader sendes til post@e-h.kommune.no innen 27. oktober 2017.