Dokumenter

Avtale om overføring av justeringsrett byggetrinn 1
Utbyggingsavtale Oddeskogen med 3 byggetrinn

Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve Bruun Jacob, e-post sigve.jacob@e-h.kommune.no eller tlf 958 07 019.

Eventuelle merknader sendes til post@e-h.kommune.no innen 27. desember 2017.