På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk i Evje og Hornnes kommune for 2016, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 26. februar.

Eiendomsskatteliste 2016 (pdf-fil)