Planprogrammet beskriver formålet med det kommende planarbeidet, hvordan det skal gjennomføres og viser hvilke kulturminner og –miljøer  kommunen vil sette ekstra fokus på.
 
Kommunen har tidligere utarbeidet en oversikt over diverse museale samlinger og kulturminner, samt annen lokalhistorisk materiale. Denne oversikten kan du se her.

Dokumentene ligger også til  gjennomsyn på kommunens servicekontor på Evjemoen. Innspill til planprogrammene kan sendes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Hornnes, eller til post@e-h.kommune.no innen 21.april 2017.

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder: Siv Therese Kile Lie, tlf: 48134030 eller epost: siv.lie@e-h.kommune.no
 
Hvis du har lyst til å lese litt mer om hva en Kulturminneplan er, så ta en titt på Riksantikvaren sine sider!