16 - Jernbanebrua Hornnes 271209 Geir Daasvatn_600x351.jpg
Jernbanebrua, foto: Geir Daasvatn.

I forslaget til plan er det valgt å prioritere de kulturminnene som kan brukes i næringssammenheng som en del av turistsatsingen i kommunen. Målet er å få flere til å stoppe opp å lære mer om vår historie. Kommunen har et ansvar for å forhindre at kulturminnene går tapt og planen vil være til god hjelp.

Følgende tiltak er foreslått prioritert i planperioden:
kulturminneplan18.JPG

Høringsdokumenter:
Forslag til kommunedelplan for kulturminner
Saksfremlegg og protokoll
Plandokumentene er også tilgjengelige i papirformat på kommunens servicekontor på Evjemoen.

Merknader:
Dersom du har merknader til planen, kan du sende disse skriftlig til e-post: post@e-h.kommune.no, eller postadresse:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Frist:
18. desember 2018.