I etterkant av forrige offentlige høring er det gjort flere endringer av plankartet og bestemmelsene. 

Det er blant annet tatt inn 5 nye utbyggingsområder:

  • Motorsportanlegg på Kjetså
  • 2 massetak i Hovlandsdalen
  • 1 nytt utbyggingsområde for fritidsbolig ved Kvietjønn
  • Mindre utvidelse av Hornåsen trinn 3 - boligformål

Dokumenter

 
Kart 1: Plankart
Kart 4: Flom
 

Plankartet kan du se digitalt her:  https://kommunekart.com/klient/setesdal/kommuneplanrullering 
(Alle kartlagene er slått på som default, noe som kan gjøre lesbarheten av kartet noe dårligere. Du kan da enkelt slå av og på kartlag i nedtrekksmenyen til venstre på skjermen.)

Plandokumentene er også tilgjengelige i papirformat på kommunens servicekontor på Evjemoen.

Oppsummering av endringene

I tillegg kan du se en oppsummering av endringer gjort etter forrige offentlige høring her.

Merknader til planen

Merknader til planen kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 23. januar 2020. Merk med «sak 17/382».