Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av Elgtun. Elgtun er en turistattraksjon med fokus på naturopplevelser som tidligere har vært lokalisert på Grendi i Bygland kommune. Det skal etableres innhegninger for elg tilrettelagt for besøkende, samt besøkssenter, campingplass, utleiehytter og tilrettelegging for vannaktiviteter med badestrand og brygge.

Planområdet ligger på østsiden av Otra, ca. 1 km nord for Klepp.

kart - utklipp.jpg

Kommunen ønsker nå å høre om det er noen som har merknader til planforslaget.

Plandokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Saksfremlegg og protokoll

Konsekvensutredning
ROS- analyse
Trafikkanalyse
Biorapport

Merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 02.09.2021.

Merk med sak 20/510.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planarbeidet så kan du kontakte plan- og miljøleder Siv Therese Kile Lie, tlf 48 13 40 30, e-post siv.lie@e-h.kommune.no