Kjetså massetak.JPG
Oversiktskart i større skala. Viser planområdet i forhold til Evje sentrum

Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for videre drift av eksisterende massetak på Kjetså, gbnr. 17/28.

Kommunen ønsker nå å høre om det er noen som har merknader til planforslaget.

Plandokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Saksfremlegg og protokoll (vedtak)

Støyvurdering

ROS-analyse

Saksdokumenter lagt frem til behandling i planutvalget kan du finne her.

Merknader

Merknader til reguleringsarbeidene kan sendes skriftlig til:

Evje og Hornnes kommune 
Kasernevegen 19 
4735 Evje 

eller til e-post: post@e-h.kommune.no  innen 07.09.2023

Spørsmål

Har du spørsmål til planarbeidet så kan du kontakte:

Plan- og miljøleder Siv Therese Kile Lie
Mobil: 48 13 40 30
E-post: Siv.Lie@e-h.kommune.no