Formålet med planen er å tilrettelegge for fremtidig idrettsanlegg til bruk for motorsport på Kjetså.

Planområdet ligger i et eldre massetak ved Finnholane. Avkjørselen til området ligger på fylkesveg 42 mot Tonstad, ca. 2 km fra Kjetså.

kart - utklipp.jpg

Kommunen ønsker nå å høre om det er noen som har merknader til planforslaget.

Plandokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Saksfremlegg og protokoll

Støyrapport
ROS- analyse
Biorapport

Merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 02.09.2021.

Merk med sak 19/1200.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planarbeidet så kan du kontakte plan- og miljøleder Siv Therese Kile Lie, tlf. 48 13 40 30, e-post: siv.lie@e-h.kommune.no