Kommunen ønsker nå å høre om det er noen som har merknader til planforslaget.

Merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 14. august 2020. 
Merk med sak 19/1044.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planarbeidet så kan du kontakte Plan- og Miljøleder Siv Therese Kile Lie
Mobil: 48 13 40 30
E-post: Siv.Lie@e-h.kommune.no